themes to discuss in therapy | open for submissions lmao

LENISTWO, PASYWNOŚĆ

 • psychiczne krwawienie — paraliż w obliczu kryzysów, ospałość, skłonność do rezygnacji
 • aktywna bierność — brak zaangażowania w rozwiązywanie własnych problemów życiowych, próby uzyskania pomocy z zewnątrz, wyuczona bezradność, poczucie beznadziejności
 • health anxiety
 • and yet avoiding doctors
 • ogólne zamartwianie się

INFANTYLNA OSOBOWOŚĆ

 • splitting (rozszczepienie); sudden and dramatic shifts in my view of others; i will sometimes share intimate details early on, but if the other person doesn’t care enough / give enough / isn’t “there” enough, i will devalue them; i CAN empathize and nurture, but i expect the same thing in return
 • nie dążymy do zrównoważenia idealizacji i deprecjacji, tylko do zarzucenia osądów i skupienia się na dostosowywaniu zachowania do pożądanych / niepożądanych konsekwencji <– skuteczność — robienie tego co jest potrzebne / wymagane dla osiągnięcia celów, zamiast przejmować się tym co jest “słuszne”
 • features of NPD (DSM-5 p. 669) 1-9
 • Avoidant (p. 672) 1-7
 • Dependent (2, 3, 5, 6, 9) 4!
 • OCPD (4, 6) 2!!, 1, 8

“HOW TO ADULT”

 • practical, goal-oriented communication skills
 • become okay with being feminine
 • negative body image
 • learn self-care & moderation

WEWNĘTRZNA PUSTKA

 • tendencja do przyswajania sobie przymiotów innej osoby jako sposób zatrzymania miłości; brak tożsamości, poszukiwanie w otoczeniu wskazówek jak postępować, co myśleć i czuć, nadmierna zależność dotycząca preferencji, poglądów, opinii
 • intense fear of “abandonment” — it implies I’m “bad” ; lack of relationship / nurturing / support –> feel that I don’t exist at all; worse performance in unstructured work & school situations
 • the perception of impending separation / rejection / loss of external structure leads to profound changes in self-image, affect, cognition & behavior
 • shifting goals, values, vocational aspirations, changes in opinions & plans about career, sexual identity, values, types of friends

SAMOUNIEWAŻNIENIE

 • “rodzina doskonała” (rodzice nie tolerują negatywnych emocji) –> unieważnienie lub niedostrzeganie własnych reakcji emocjonalnych, myśli, przekonań, zachowań; nie ufam sobie; niedostrzeganie –> chciałabym nauczyć się rozpoznawać i nazywać zachowania, zdarzenia, własne emocje i doświadczenia — etykiety potrzebne do komunikacji i do samokontroli
 • nadwrażliwość na krytykę i odrzucenie, niezdolność do znoszenia stresu, powstrzymywana żałoba — nadmierne kontrolowanie żalu, straty, smutku, złości, poczucia winy, wstydu, lęku, paniki; próbuję regulować emocje wydając sobie polecenia żeby nie czuć tego co aktualnie czuję — nierealistyczne wyobrażenia prowadzą do nierealistycznych standardów prowadzą do wstydu, nienawiści, złości na siebie
 • problemy z podtrzymaniem własnego punktu widzenia w obliczu krytyki lub braku zgody; “samoociosanie” — zmieniam własne doświadczenie, żeby dopasować się do innych

BECOME LESS ENTITLED

 • asertywność?
 • cognitive empathy; “reading people”
 • more realistic expectations of people, relationships, myself, & life
 • i don’t want to take advantage of people or be emotionally manipulative

RESILIENCE?

 • affective instability due to a marked reactivity of mood (intense episodic dysphoria, irritability, anxiety); basic dysphoric mood often disrupted by periods of anger, panic, despair; rarely relieved by periods of well-being or satisfaction
 • chciałabym uniezależnić swój <<dobrostan>> od czynników zewnętrznych
 • wypracować dobre strategie biernej samoregulacjinauczyć się kontrolować strukturę środowiska — umowy, terminy, listy, rozkłady zajęć, PRZEBYWANIE WŚRÓD LUDZI; zrozumieć CO mi przekazują –> CRITICAL THINKING
 • i don’t want emotions to “happen to me” & i don’t want to dwell on them –> samoregulacja bierna i CZYNNA
 • difficulty controlling anger — I’m passive-aggressive when i feel attacked; self-image based on being bad or evil: caregiver seen as neglectful / withholding / uncaring / abandoning leads to sarcasm, bitterness, verbal outbursts lead to shame, guilt, feeling evil (ties back to “abandonment” implying im “bad”)
 • impulsywność; undermining self the moment a goal is about to be realized, e.g. dropping out of school just before graduation, destroying good relationships –> brak kontroli poznawczej nad jawnym zachowaniem, trudność z przełożeniem decyzji i wyborów na zgodne zachowania — no congruence between thoughts & behavior
 • pozorna kompetencjanieumiejętność generalizacji kompetencji na przyszłe nastroje i sytuacje; nieumiejętność okazywania oznak cierpienia emocjonalnego lub rozpoznania i przyznania że nie daję sobie z czymś rady
 • KONIECZNE JEST ODDZIELENIE AKTUALNEGO NASTROJU OD AKTUALNEGO ZACHOWANIA!!! <– ból i dolegliwości psychiczne są częścią życia; nie mieszać zdarzeń z moimi reakcjami na nie; nie traktować myśli i emocji jako dosłownego odzwierciedlenia rzeczywistości

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s